Sorry but currently it is not possible to buy digital and physical goods at once.

Vlastimil Vondruška, čte Miroslav Táborský : Křišťálový klíč III. - Jarmarečník

Release date 10.11.2020
Package type CD package
Medium / qty CD - MP3 / 2
Price in eshop
399 CZK w/ VAT
IN STOCK delivered in 3 days
pcs
Artist Miroslav Táborský, Vlastimil Vondruška
EAN 8594072278730

"Vlastimil Vondruška - Křišťálový klíč III., Jarmarečník(1726–1734) / Historický román | Nezkrácená verze na 2 mp3 CD
Podnikavý sklářský rod Heřmanů ve stínu blížící se Války o rakouské dědictví.
Šestidílná kronika vypráví o osudech severočeského podnikatelského rodu Heřmanů od konce 17. století až do zrušení nevolnictví na sklonku 18. století. Životní peripetie členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy rázovitých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity i rozmanitými císařskými úředníky a kněžími.
Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda a ta žije pro jedinou věc – rodu Heřmanů se pomstít. Ignácovi vnukové musí čelit nejen jejím intrikám, ale i hospodářským potížím, které s sebou nese nový styl manufakturního podnikání. Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní kompanie. Překotné změny však zároveň znamenají nové příležitosti pro všechny schopné, ženy nevyjímaje. Není proto náhodou, že sepsání pokračování rodinné kroniky se ujme mladá Johannova dcera Vilemína, která si za podpory hraběte Kinského otevře vlastní bělidlo. Poklidný život však osud nepřeje ani rodu Heřmanů ani celé České zemi. Císař Karel nemá mužského dědice a rodu, který po staletí vládl ve střední Evropě, hrozí ztráta moci...
"
 

  Get info about new releases and discounts in your email!
Send

Bontonland.cz 

 

Copyright © 2019 Bontonland.cz. All rights reserved